Hösten 2015 startades Göteborgs första Roller Derby-verksamhet för juniorer - Rulltårtorna.

När de spelar match kallar de sig Firecrackers.