Hösten 2015 startades Göteborgs första Roller Derby-verksamhet för juniorer - Rulltårtorna. När de spelar match kallar de sig Firecrackers.

Våren 2020 är juniorträningarna ett samarbete mellan Dock City Rollers och Västsvenska Roller Derby Sällskapet.