Roller Derby för juniorer - Rulltårtorna och Firecrackers.
Ett samarbete mellan  Västsvenska Roller Derby Sällskapet och Dock City Rollers.